Om Ulvsunda

I ständig utveckling

För oss är det en hederssak - att hålla tider

Söker man en trygg totalentreprenör är Ulvsunda Bygg & Fastighetsservice rätt företag att vända sig till.

Vår erfarenhet och företagets samlade branschkännedom gör oss i detta sammanhang till en om möjligt ännu tryggare partner.

Läs mer

Projekt

ROT

Sleipnergatan

Renovering av drygt 70 lägenheter i Märsta under en treårs period. I beståndet finns både 1-,2-,3- och 4 rumslägenheter. Fastigheterna är från 70-talet och genomgår nu en total uppfräschning för kommande hyresgäster.

Läs mer

Projekt

Stomkomplettering

Ljuspunkten

Vi är med Zengun och bygger ett nytt hus som kommer att innehålla 95 lägenheter i Upplands Väsby. Byggherre är Riksbyggen och vi på Ulvsunda har hand om taket med tillhörande vindsförråd och fläktrum. Lägenheterna är antingen 1- eller 2 rum.

Läs mer

Projekt

Byggservice

Sergel Huset

Ett omfattande byggserviceuppdrag för Ramirent inom det aktuella entreprenadområdet mitt i city. Fokus har bland annat varit Sergelhuset och olika typer av bodetableringar mm.

Läs mer

Projekt

Stomkomplettering

Hagaskolan

Tillsammans med JM Entreprenad är vi med och bygger en av Stockholms största skolor för elever i och omkring Vallentuna. Uppdraget har från början varit en stor gipsentreprenad som successivt har gått över till att bistå JM Entreprenad i färdigställandet av projektet. Skolan skall vara klar till höstterminen 2019 för ca 1 000 elever.

Läs mer

Projekt

ROT

Hagaterrassen

Tillsammans med Veidekke renoverar vi tre lokaler på N. Stationsgatan. Området är ett av de mest expansiva i Stockholm, där Hagastaden möter Vasastaden. Hagastaden beräknas vara helt färdigställd 2025.

Läs mer

Projekt

Stomkomplettering

Trollhättan

Tillsammans med Zengun bygger vi ett nytt höghus mitt i city. När projektet är klart kommer det att innehålla 32 lägenheter samt butiksytor i nedre delen. Vårt uppdrag för Zengun är stomkomplettering avseende ytter- och innerväggar, samt montage av inredning som ex. kök, dörrar, garderober, beslag. Byggherre är AMF.

Läs mer

Projekt

Elentreprenad

Kv. Kil 1:5

Nyproduktion av vård- och seniorboende i Nacka. Det är vårt systerbolag , Ulvsunda Eltjänst & Fastighetsteknik, som ansvarar för den stora elentreprenaden.

Projektet påbörjade under 2018 och kommer att färdigställas under 2019.

Läs mer

Projekt

LSS Boende i miljöbyggnad Guld

LSS Boende Upplands Väsby

Projekt helentreprenad i miljöbyggnad Guld.

Läs mer

Se fler projekt!

Läs om våra projekt

Se fler projekt!

Läs om våra projekt

Se fler projekt!

Läs om våra projekt

Se fler projekt!

Läs om våra projekt

Se fler projekt!

Läs om våra projekt

Se fler projekt!

Läs om våra projekt

Se fler projekt!

Läs om våra projekt

Se fler projekt!

Läs mer här