Bygg & Fastighetsservice

Stockholms tryggaste byggpartner

Inga överraskningar på vägen

Vi håller alltid tiden

För oss är det en hederssak – att hålla tiden. Fokus på tider är en förutsättning för att vara en trygg partner som också innefattar så mycket mer, att följa lagar och regler, hålla budget, alltid kommunicera tydligt och att jobba proaktivt. Men framförallt innefattar det en respekt för er och er situation.

Tycker ni också att det är viktigt så finns förutsättning för ett bra samarbete.

Läs mer här
Ulvsunda andan

Förtroende för medarbetare

Vår strävan är att skapa en Vi-känsla bland medarbetare och samarbetspartners. Alla jobbar vi mot samma mål om att hålla tider, vilket skapar förtroende och trygghet i hela bolaget. Vi lyfter gärna personal som visar vilja och kvalitet, till större ansvar.

Läs mer här
Hållbarhet

Vi tar ett helhetsgrepp

För oss hänger allting ihop: medarbetarförtroende och kommunikation med kunder, hållbarhetsstrategier och miljöpolicy. Detta tar sig uttryck på flera olika sätt genom exempelvis långsiktigt värdeskapande arbete. Personalpolitik, hållbarhet och kundrelation är alla viktiga komponenter och ska tas lika seriöst som exempelvis att hålla tider i projekt.

Läs mer här

Snabbväxande entreprenör

I ständig utveckling

Vi känner oss hemtama i alltifrån klassisk byggservice till ROT-projekt och nybyggen. Vi vårdar, renoverar och anpassar det gamla, samtidigt som vi är med och bygger upp det nya. Vi är med där Stockholm växer! Dock är vi inte fullt lika gamla, vår resa startade 2007 och i år beräknas vi omsätta 65 miljoner!

Engagerad personal

Vår personal stannar kvar

Våra medarbetare består av kompetenta och certifierade fackmän med lång branscherfarenhet inom olika områden. Vi har gedigen kompetens inom företaget och vi uppmuntrar till engagemang och ansvarskänsla hos samtliga.

Vår policy

Det här tror vi på

Vi har väl fungerande och genomtänkta rutiner, som gör att vi kan efterfölja policyn.

Läs mer om Urban Escape på vår projektsida

Klicka här

Är du vår nästa medarbetare?

Klicka här

Vilka vi är

Läs mer här