Urban Escape

2018.01.15

Ulvsunda Bygg har fått förtroendet att vara en del av ett nytt höghus mitt i Stockholm City, inom det område som kallas Urban Escape. Uppdraget börjar vecka 3 och stomkompletteringen skall vara avslutad till sommaren 2018.

Föregående inlägg
Nästa inlägg