Ombyggnad av vårdhem

2016.06.10

Upprustning av över 200 lägenheter på Vårdhemmet i Råcksta. Arbetet pågår under våren och skall vara klart till sommaren 2017.

Nästa inlägg